Avenes
Par Uzņēmumu

Saimniecība "MAZRASAS" dibināta 2004. gada 19. martā. Sākotnēji saimniecība apsaimniekoja 4,37 ha zemi, bet tagad apsaimniekotās zemes platība ir palielinājusies līdz 7 ha. Saimniecība 2004. un 2005. gadā iestādīja 1 ha zemenes, 3 ha avenes, 0,5 ha plūmes un 0,5 ha bumbieres. Kopš 2011.gada uzņēmums apsaimnieko 2,7 ha ābeļu dārza.

Saimniecībai ir veiksmīga pieredze Eiropas Savienības finansējuma apguvē lauksaimniekiem. 2004. gadā ar Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda līdzfinansējumu tika realizēts projekts pasākumā „Atbalsts jaunajiem zemniekiem”. 2008. gadā saimniecība realizēja projektu "Tehnikas iegāde saimniecības konkurētspējas uzlabošanai" Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējuma saņemšanai un projekta ietvaros iegādājās jaunu traktoru, zāles pļaujmašīnu un zāles pļaujmašīnu - smalcinātāju. 2009. gada augustā saimniecība realizēja projektu "Pamatlīdzekļu iegāde un rekonstrukcija saimniecības konkurētspējas uzlabošanai". Projekta ietvaros tika veikta saimniecības ēkas rekonstrukcija par augļu pirmapstrādes ēku, kā arī tika iegādāta augsnes frēze, augļu dārza saimniecības ēka un laistīšana sistēma, kas, pēc atbalsta pretendenta aplēsēm, ražu palielinās vismaz divas reizes. 2010. gadā ar ELFLA līdzfinansējumu tika realizēta zemes gabala "Mazrasas" meliorācijas sistēmu renovācija lauksaimniecības ražošanas efektivitātes palielināšanai un projekts „Pamatlīdzekļu iegāde un tehnikas nojumes būvniecība saimniecības konkurētspējas uzlabošanai”. Projekta ietvaros tika uzbūvēta tehnikas nojume, iegādāta aukstuma iekārta – dzesētājs un piekabi aveņu pārvadāšanai.

Uzņēmums intensīvi strādā, lai palielinātu saimniecības konkurētspēju, veicot dažādus pasākumus efektīvai ražošanas procesa nodrošināšanai un ražas palielināšanai. Saimniecība aizvien vairāk sāk pievērst uzmanību mārketinga aktivitātēm. Saimniecība ir izveidojusi informatīvos bukletus par avenēm un to plašajām izmantošanas iespējām. Uzņēmuma vadība uzsver Latvijā audzētu ogu un augļu kvalitāti un to izmantošanas iespējas.

Šobrīd aizvien vairāk klienti pieprasa ne tikai svaigus augļus un ogas, bet arī pārstrādātu produkciju. Tādēļ uzņēmums ir reģistrējie kā mājražotājs un piedāvā klientiem iegādāties rudenī svaigi spiestu ābolu sulu un kaltētus ābolus.

 
 
 

SIA ”MAZRASAS”
Juridiskā adrese:  Ed. Veidenbauma iela 1-39, Tukums, LV-3101.
Saimniecības  adrese: „Ķīvītes”, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119.
Mob. tālr. +371 26413774, E-pasts: avenes@avenes.lv